O firmie

Biuro Projektowe DROEM - Mirosław Jakubiuk oferuje swoje usługi w zakresie:

  • projektowania dróg, ulic, placów, zjazdów
  • projektów stałej organizacji ruchu
  • tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym

Firma w obecnym kształcie funkcjonuje od 2007 roku, na bazie ponad 30-letniego doświadczenia jej założyciela.
Posiadamy pełne uprawnienia do realizacji projektów z dziedziny budownictwa.


Oferujemy także usługi związane z:

  • projektowaniem przyłączy gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, energetycznych
  • projektami zagospodarowania terenu działek oraz architekturą wnętrz
  • sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz zapewnieniem osób pełniących funkcję kierownika budowy w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, ogólnobudowlanej